Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder, Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-1997-12-15-4342
PublisertII 1992 399
Ikrafttredelse15.12.1997
Sist endretFOR-2017-02-13-222 fra 24.02.2017
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
Rettet31.03.2005 vedtaksdato.
KorttittelForskrift om skjenketider, Frogn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Frogn kommunestyre 15. desember 1997 med hjemmel i lov av 13 juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) nr. 55 § 15 og alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 4-4. Endret ved forskrifter 20 april 1998 nr. 407, 19 juni 2000 nr. 609, 24 mai 2004 nr. 995, 16 juni 2008 nr. 654 (i kraft 26 juli 2008), 29 mai 2012 nr. 1073, hele forskriften kunngjort, 13 feb 2017 nr. 222 (i kraft 24 feb 2017).

Åpningstid 

Serveringslovens § 15 

Bevertningsstedene kan holdes åpne: 

Innendørs:

I sommersesongen fra 15. mai–15. september og fredag, lørdag, onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag, 30. april, dag før Kristi himmelfartsdag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. juledag og nyttårsaften fra kl. 06.00–03.30.

Øvrige dager (søndag–torsdag) fra kl. 06.00–02.30.

Bensinstasjoner kan holdes døgnåpne. 

Utendørs:

Uteserveringer kan holdes åpne alle dager fra kl. 06.00 til kl. 01.30.

På Oscarsborg kan det holdes døgnåpent alle dager.

Det kan fastsettes begrenset åpningstid for den enkelte uteservering ut fra følgende vurderinger:

-Beliggenhet, nærhet til naboer og topografi
-Stedets og områdets karakter
-Omgivelsene - om området er belastet med annen støy fra ferdsel eller gate.

I uteserveringer er det forbudt med musikk/underholdning etter kl. 22.00

Dører og vinduer på serveringssteder holdes lukket etter kl. 22.00, når det er musikk/underholdning eller støy fra serveringsstedet.

Skjenketider for serveringssteder med skjenkebevilling 

Alkohollovens § 4-4 

For alkohol i gruppe 1 og 2 

Innendørs:

Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 er tillatt i sommersesongen fra 15. mai–15. september og fredag, lørdag, onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag, 30. april, dag før Kristi himmelfartsdag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. juledag og nyttårsaften fra kl. 06.00–03.00.

Øvrige dager (søndag–torsdag) utenom sommersesongen fra kl. 06.00–02.00. 

Utendørs:

Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 foregår fra kl. 06.00 til kl. 01.00.

På Oscarsborg kan skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 foregå fra kl. 06.00 til kl. 03.00.

Det kan fastsettes begrenset skjenketid for den enkelte uteservering ut fra følgende vurderinger:

-Beliggenhet, nærhet til naboer og topografi
-Stedets og områdets karakter
-Omgivelsene - om området er belastet med annen støy fra ferdsel eller gate. 

For alkohol i gruppe 3 

Innendørs:

Skjenking av alkohol i gruppe 3 er tillatt i sommersesongen fra 15. mai–15. september og fredag, lørdag, onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag, 30. april, dag før Kristi himmelfartsdag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. juledag og nyttårsaften fra kl. 13.00–03.00.

Øvrige dager (søndag–torsdag) utenom sommersesongen fra kl. 13.00–02.00. 

Utendørs:

Skjenking av alkohol i gruppe 3 kan foregå fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

På Oscarsborg kan skjenking av alkohol i gruppe 3 foregå fra kl. 13.00 til kl. 0300.

Dispensasjoner

Med de unntak som følger av alkoholloven/serveringsloven kan rådmannen for enkelt anledning gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften.

Kommunestyret kan når særlige grunner foreligger dispensere fra denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 20 april 1998 nr. 407, 19 juni 2000 nr. 609, 29 mai 2012 nr. 1073, 13 feb 2017 nr. 222 (i kraft 24 feb 2017).