Forskrift om lukketidspunkt i serveringssteder og om tidsrammer for skjenking av alkoholholdige drikkevarer og salg og utlevering av øl, Drammen kommune, Buskerud.

DatoFOR-1997-12-16-1478
PublisertII 1997 882
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-1998-06-18-640
Endrer
Gjelder forDrammen kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7og§4-4.
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider mm, Drammen

Fastsatt av Drammen bystyre 16. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4. Endret 18 juni 1998 nr. 640.

1.For salg og utlevering av øl i utsalgssteder
- fra mandag til fredagmellom kl 08.00 og kl 20.00
- lørdagmellom kl 08.00 og kl 18.00
2.Lukketidspunkt/tid for opphør av utskjenking av brennevin og/eller vin og/eller øl i bevertningssteder
Lukke-Skjenketidens
tidspunktslutt
-for diskoteker, barer, restauranter
m/dans og puberkl 03.00kl 02.30
-for spiserestauranter og kaféerkl 01.00kl 00.30
-for utendørs serveringsvirksomhetkl 24.00kl 23.30
-for serveringsvirksomhet uten
skjenkebevillingkl 01.00
-gatekjøkken, natt til lørdager og natt
til søndagerkl 03.30
Med gatekjøkken menes serveringssted
uten skjenkebevilling som tradisjonelt
frambyr enkle, varme retter gjennom
luke eller over disk, og som er uten
serveringsbetjening.
0Endret ved forskrift 18 juni 1998 nr. 640.
3.Tidsrammer for eksisterende skjenkebevillinger som er i kraft for tidsrommet frem til 31. mars 2000 fastsettes i samsvar med åpnings-/skjenketiden som gjelder for den enkelte bevilling pr. 31. desember 1997.

Tidsrammer for eksisterende serveringsvirksomhet uten skjenkebevilling fastsettes for tidsrommet frem til 31. mars 2000 i samsvar med de rammene som gjelder for det enkelte serveringssted pr. 31. desember 1997.

Lukketidspunkt kl 03.30 for gatekjøkken, natt til lørdager og natt til søndager, fastsettes for tidsrommet frem til 31. mars 2000.

Forskriften trer i kraft 1. januar 1998.

0Endret ved forskrift 18 juni 1998 nr. 640.