Forskrift om åpnings- og lukketider for serveringssteder, Vefsn kommune, Nordland.

DatoFOR-1997-12-17-1482
PublisertII 1997 885
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
EndrerFOR-1986-05-16-2372
Gjelder forVefsn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Vefsn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vefsn kommunestyre 17. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

I

Serveringssteder skal holdes lukket fra kl 03.30 til kl 06.00.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1998. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 16. mai 1986 nr. 2372 om åpnings- og lukningstider for overnattings- og serveringssteder, Vefsn kommune, Nordland.