Forskrift om åpningstider for serveringssteder mv., Kristiansand kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1997-12-17-1483
PublisertII 1997 885
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-2014-01-22-173
EndrerFOR-1996-07-09-761
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Kristiansand

Fastsatt av Kristiansand bystyre 17. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Endret ved forskrifter 21 april 1999 nr. 460, 29 mars 2006 nr. 459, 22 jan 2014 nr. 173. 

1.I medhold av serveringsloven 13. juni 1997 nr. 55 § 15, fastsettes at serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.

Serveringsteder med skjenkebevilling skal holdes lukket fra kl. 04.00 til kl. 06.00.

0Endret ved forskrifter 21 april 1999 nr. 460, 29 mars 2006 nr. 459, 22 jan 2014 nr. 173.
2.Vedtaket fattes som forskrift i medhold av forvaltningsloven kap. VII om forskrifter.
0Tilføyd ved forskrift 29 mars 2006 nr. 459.
3.Forskriften gjelder samtlige serveringssteder, med mindre annet er bestemt for det enkelte serveringssted iht. lovens § 15, andre ledd.
0Endret ved forskrift 29 mars 2006 nr. 459 (endret fra nr. 2).
4.Forskriften trer i kraft 1. januar 1998.
0Endret ved forskrift 29 mars 2006 nr. 459 (endret fra nr. 3).