Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Nøtterøy kommune, Vestfold.

DatoFOR-1997-12-17-1512
PublisertII 1998 59
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
EndrerFOR-1992-07-23-604
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Nøtterøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre 17. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

I

§ 1.Serveringssteder i kommunen skal holdes lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00.
§ 2.Det kan for enkelt anledning (sluttede selskaper) gis dispensasjon etter særskilt søknad når det foreligger særlige grunner.

Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av rådmann/kommunaldirektør for helse- og sosialsektor.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1998.