Forskrift for opningstid for serveringsstader, Midsund kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1998-01-19-130
PublisertII 1998 60
Ikrafttredelse13.04.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forMidsund kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Midsund

Fastsett av Midsund formannskap 19. januar 1998 med heimel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd.

1.Midsund Kro blir gitt løyve for utvida opningstid til kl. 02.00 på laurdagar og fredagar.
2.Andre serveringsstader i kommunen kan halde ope frå kl. 06.00 til kl. 01.00.

Det kan søkjast kommunen om utvida opningstid.