Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Rakkestad kommune, Østfold.

DatoFOR-1998-01-29-134
PublisertII 1998 66
Ikrafttredelse13.04.1998
Sist endret
EndrerFOR-1991-01-03-32
Gjelder forRakkestad kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Rakkestad

Fastsatt av Rakkestad kommunestyre 29. januar 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd. 

Serveringssteder kan holdes åpne fra kl. 06.00 til kl. 02.00 alle ukedager. Nyttårsaften (natt til 1. nyttårsdag) kan serveringssteder holdes åpne til kl. 03.00.