Forskrift om salgstid og skjenketid for alkoholholdig drikk, Rakkestad kommune, Østfold.

DatoFOR-1998-01-29-135
PublisertII 1998 66
Ikrafttredelse13.04.1998
Sist endretFOR-2005-12-08-1734 fra 05.02.2006
Endrer
Gjelder forRakkestad kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7og§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstid for alkoholholdig drikk, Rakkestad

Fastsatt av Rakkestad kommunestyre 29. januar 1998 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 annet ledd og § 4-4 annet ledd. Endret ved forskrifter 1 april 2004 nr. 637, 8 des 2005 nr. 1734 (i kraft 5 feb 2006). 

a)Salgstid for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gjelder også utlevering) 
Mandag til fredag:kl. 08.00 - 20.00.
Lørdag:kl. 08.00 - 18.00.
Dager før søn- og helligdager, med unntak av Kristi Himmelfartsdag:Salgstiden som gjelder for vedkommende ukedag, dog ikke lenger enn til kl. 18.00.
Søn- og helligdager, 1. og 17.mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.Ikke salg og utlevering av øl (forbudt ved lov).
 
b)Skjenketid for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
Alle ukedager:kl. 09.00 - 01.30.
Nyttårsaften:Inntil kl. 02.00.
Skjenking utendørs:kl. 09.00 - 01.30.
 
c)Skjenketid for alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 22 volumprosent 
Alle ukedager:kl. 13.00 - 01.30.
Nyttårsaften:Inntil kl. 02.00.
Skjenking utendørs:kl. 13.00 - 01.30.
 
d)Skjenketid for enkelt anledning/ambulerende bevillinger

Skjenketiden for enkelt bestemt anledning og ambulerende bevillinger, følger skjenketiden i henhold til pkt. b) og c) ovenfor.

Dog kan kommunen ut fra arrangementets art fastsette kortere skjenketid i enkelttilfeller.

0Endret ved forskrifter 1 april 2004 nr. 637, 8 des 2005 nr. 1734 (i kraft 5 feb 2006).