Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Hattfjelldal kommune, Nordland.

DatoFOR-1998-01-29-206
PublisertII 1998 133
Ikrafttredelse03.05.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forHattfjelldal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Hattfjelldal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av kommunestyret i Hattfjelldal 29. januar 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

I

Serveringssteder i Hattfjelldal kommune kan holdes åpne fra kl 06.00 til kl 03.00.

II

Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.