Forskrift for salg og utlevering av øl, Nøtterøy kommune, Vestfold.

DatoFOR-1998-02-25-211
PublisertII 1998 144
Ikrafttredelse25.02.1998
Sist endret
EndrerFOR-1991-11-13-768
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salg av øl, Nøtterøy

Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre 25. februar 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7. 

Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Forskriften trer i kraft straks.