Forskrift om tidspunkter for salg og utlevering av øl, Oppegård kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-03-11-4914
Publisert
Ikrafttredelse11.03.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppegård kommune, Akershus
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om tidspunkter for salg og utlevering av øl, Oppegård

Fastsatt av Oppegård kommunestyre 11. mars 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7. 

§ 1.Salg og utlevering av øl kan skje i tiden mellom kl. 08.00 og kl. 20.00 på hverdager.
§ 2.Salg og utlevering av øl kan skje i tiden mellom kl. 08.00 og kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.