Forskrift om tidsbegrensning for salg av øl, Råde kommune, Østfold.

DatoFOR-1998-03-19-347
PublisertII 1998 252
Ikrafttredelse19.03.1998
Sist endret
EndrerFOR-1992-12-16-1117
Gjelder forRåde kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstider for øl, Råde

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Råde kommunestyre 19. mars 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7.

I

For salgssteder som har kommunal bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i Råde kommune, gjelder følgende tidsbegrensninger hvor det er forbudt å selge øl:

a)Hverdager mellom kl. 2000 og kl. 0800.
b)Dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, mellom kl. 1800 og kl. 0800 på første hverdag.
c)Søn- og helligdag, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

II

Forskriften trer i kraft straks.