Forskrift om tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker, Nesodden kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-03-26-492
PublisertII 1998 406
Ikrafttredelse24.06.1998
Sist endretFOR-1998-09-03-1003
EndrerFOR-1991-02-28-170
Gjelder forNesodden kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1989-06-02-27-§1-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Nesodden

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nesodden kommunestyre 26. mars 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4 og § 1-12

I

Normale åpningstider for serveringssteder i Nesodden er fram til kl. 01.00 (jfr. § 15 i loven av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet).

1.Skjenketider for øl og vin

Det kan skjenkes øl og vin i henhold til bevilling i skjenkestedets åpningstid inntil 1/2 time før stengetid.

2.Skjenketider for brennevin

Det kan skjenkes brennevin i henhold til bevilling fra kl. 13.00 og inntil 1/2 time før stengetid.

Skjenking av brennevin er forbudt på offentlige valgdager.

3.Åpningstid

Normal åpningstid kan utvides til å gjelde frem til kl. 02.00 for det enkelte serveringssted etter søknad som behandles i kommunestyret.

0Tilføyd ved forskrift 3 sep 1998 nr. 1003.
4.Myndighet til å fatte vedtak for enkelt anledning

Rådmannen har myndighet til for en enkelt anledning

-å tildele bevilling for skjenking av alkoholholdige drikker
-å utvide fastsatt skjenketid
-å utvide skjenkelokale
-å bestemme at det ikke skal kunne skjenkes alkoholholdige drikkevarer etter kl. 00.30 selv om det gis anledning til utvidet åpningstid.
0Endret ved forskrift 3 sep 1998 nr. 1003 (tidligere nr. 3).

II

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.

Samtidig oppheves forskrift av 28. februar 1991 nr. 170 om skjenking av alkoholholdige drikker, Nesodden kommune, Akershus.