Forskrift om salgstiden for bevillingspliktig øl, Nesodden kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-03-26-493
PublisertII 1998 406
Ikrafttredelse24.06.1998
Sist endret
EndrerFOR-1991-12-05-913
Gjelder forNesodden kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstid for øl, Nesodden

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nesodden kommunestyre 26. mars 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7.

I

Det fastsettes salgstider av bevillingspliktig øl i Nesodden kommune tilsvarende maksimal salgstid som følger:

mandag - fredag kl. 08.00 - 20.00

dager før søn- og helligdager

unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 - 18.00

Salg av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai, og på offentlige valgdager.

II

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.

Samtidig oppheves forskrift av 5. desember 1991 nr. 913 om innskrenkninger i salgstiden for bevillingspliktig øl, Nesodden kommune, Akershus.