Forskrift om salgstid for bevillingshavere, Krødsherad kommune, Buskerud.

DatoFOR-1998-04-02-405
PublisertII 1998 326
Ikrafttredelse05.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forKrødsherad kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstid for øl, Krødsherad

Fastsatt av Krødsherad kommunestyre 2. april 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7. 

I Krødsherad kommune benyttes maksimaltiden for salg av øl, d.v.s. i tidsrommet kl. 08.00 - 20.00 på hverdager og i tidsrommet kl. 08.00 - 18.00 på dager før søn- og helligdager.

Bruk av maksimaltiden tillates for inneværende bevillingsperiode, d.v.s. fram til 30. juni 2000.