Forskrift om åpningstider for serveringssteder, skjenketider for alkoholholdig drikk og salg og utlevering av øl, Nore og Uvdal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1998-04-27-498
PublisertII 1998 418
Ikrafttredelse24.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNore og Uvdal kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Nore og Uvdal

Fastsatt av Nore og Uvdal kommunestyre 27. april 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Salg og utlevering av øl i forretninger (jfr § 3-7):
-kan skje mellom:

09.00 og 18.00 på hverdager

09.00 og 15.00 på dager før søn- og helligdager (dagen før Kristi Himmelfartsdag blir regnet som hverdag).

§ 2.Åpningstider for serveringssteder:
-serveringssteder kan holde åpent mellom:

06.00 og 02.00.

§ 3.Tider for skjenking for serveringssteder (jfr § 4-4):
-skjenking av øl og vin kan skje mellom:

08.00 og 01.30

-skjenking av brennevin kan skje mellom:

13.00 og 24.00

-skjenking av øl, vin og brennevin, i slutta selskap, kan skje fram til:

01.30.

§ 3-1.For utendørs skjenking av alkohol kan kommunestyret fastsette avvikende skjenketider.
§ 3-2.Kommunen kan for en enkelt anledning gjøre unntak fra tidsinnskrenkninger i §§ 1, 2 og 3.
§ 4.Tidsrammer for eksisterende skjenkebevillinger som er i kraft i tidsrommet fram til 31. mars 2000 fastsettes i samsvar med åpnings-/skjenketiden som gjelder for den enkelte bevilling pr. 31. desember 1997.