Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Bjarkøy kommune, Troms.

DatoFOR-1998-04-30-499
PublisertII 1998 418
Ikrafttredelse30.04.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Bjarkøy

Fastsatt av Bjarkøy kommunestyre 30. april 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Denne forskriften gjelder serveringssteder som omfattes av lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven).
§ 2.Serveringssteder kan holde åpent alle dager fra kl. 06.00 til kl. 02.30.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.