Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Bindal kommune, Nordland.

DatoFOR-1998-05-26-534
PublisertII 1998 442
Ikrafttredelse24.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forBindal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Bindal

Fastsatt av Bindal kommunestyre 26. mai 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd.

§ 1.Serveringssteder i Bindal kommune kan holdes åpne fra kl. 06.00 til kl. 03.00.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.