Forskrift om salg av alkoholholdige drikker, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1998-05-28-1527
PublisertAvd II 1999 241
Ikrafttredelse19.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1989-06-02-27
Kunngjort
KorttittelForskrift om salg av alkohol, Engerdal

Fastsatt av Engerdal kommunestyre 28. mai 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 

Salg av øl kl. II følger forretningens åpningstider, dog ikke utover de tidsinnskrenkninger som § 3-7 i alkoholloven tilsiersier, dvs. mellom kl 0800 og kl 2000 på hverdager og til kl 1800 på dager før søn- og helligdager.