Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1998-05-28-1541
PublisertII 1999 397
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endret
EndrerFOR-1996-06-27-754
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Engerdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Engerdal kommunestyre 28. mai 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4.

I

Skjenketid for øl og vin i Engerdal kommune er fra kl 1200 til kl 0100.

Skjenketid for brennevin er fra kl 1300 til kl 0100.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1999.