Forskrift om salgstiden for øl i klasse B, C og D, Birkenes kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1998-05-28-538
PublisertII 1998 455
Ikrafttredelse02.06.1998
Sist endret
EndrerFOR-1991-04-04-189
Gjelder forBirkenes kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstid for øl, Birkenes

Fastsatt av Birkenes kommunestyre 28. mai 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 annet ledd.

§ 1.Fra 2. juni 1998 settes salgstiden for øl i Birkenes til 09:00 - 18:00 alle dager (mandag - lørdag) dog med de innskrenkninger loven setter. (1. mai, 17. mai og valgdager.)
§ 2.Gjeldende forskrift av 4. april 1991 nr. 189 til alkoholloven om salgstiden for øl i klasse to, Birkenes kommune, Aust-Agder, oppheves i tråd med vedtaket.