Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Målselv kommune, Troms.

DatoFOR-1998-06-18-1002
PublisertII 1998 665
Ikrafttredelse07.01.1999
Sist endret
EndrerFOR-1985-01-10-298
Gjelder forMålselv kommune, Troms.
HjemmelLOV-1997-06-13-55
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Målselv

Fastsatt av Målselv kommunestyre 18. juni 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet, (serveringsloven).

§ 1.Ordinære serveringssteder (kafe, restaurant m.v.) gis mulighet til å holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 01.30. De dager det er gitt utvidet skjenkerett til kl. 02.00, fastsettes åpningstiden til kl. 02.30.
§ 2.Andre serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet (kiosker, gatekjøkken m.v. med bordplass) gis mulighet til å holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 01.00.
§ 3.Forskriften er gitt i medhold av lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) og gjøres gjeldende 3 måneder etter at den er vedtatt i kommunestyret og forskriften er kunngjort.

De nye forskriftene gjøres gjeldende fra 1. februar 1999.

Fra samme tid oppheves forskrift av 10. januar 1985 nr. 298 om lukningstider for serveringssteder, Målselv kommune, Troms.