Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, Nannestad kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-06-22-763
PublisertII 1998 555
Ikrafttredelse22.06.1998
Sist endretFOR-2009-06-17-1372
Endrer
Gjelder forNannestad kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1989-06-02-27, LOV-1997-06-13-55
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgs- og skjenketider, Nannestad

Fastsatt av Nannestad kommunestyre 22. juni 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven). Endret ved forskrift 17 juni 2009 nr. 1372. 

-Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.
-Generell åpningstid for serveringssteder settes fra kl. 06.00 til kl. 03.00.
-Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 og fram til kl. 02.30.
-Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13.00 og fram til kl. 02.30.
-Skjenking utendørs godtas ikke for hverken øl, vin eller brennevin etter kl. 24.00.
-Det gis ikke dispensasjon for skjenketidene utover disse tidspunktene.
-Ovennevnte salgs-, skjenke- og åpningstider trer i kraft når kommunestyrets vedtak foreligger.

Søknad om dispensasjon for åpningstid avgjøres av forvaltnings- og økonomiutvalget.

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre søknad om dispensasjon for åpningstid for enkelt anledning.

0Endret ved forskrift 17 juni 2009 nr. 1372.