Forskrift om salgstider for øl fra utsalgssteder, Vikna kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1998-06-25-654
PublisertII 1998 519
Ikrafttredelse31.08.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstider for øl, Vikna

Fastsatt av Vikna kommunestyre med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7.

§ 1.For utsalgssteder i kommunen som innehar kommunal salgsbevilling for øl fastsettes slik salgstid:
Mandag - fredag: fra kl. 08.00 til kl. 20.00

På dager før søn- og helligdager,

unntatt dagen før Kristi Himmelfart: fra kl. 08.00 til kl. 18.00
Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften: fra kl. 08.00 til kl. 15.00
§ 2.Salg og utlevering av øl er ikke tillatt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming fastsatt ved lov.