Forskrift om lukketidspunkt for serveringssteder, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1998-09-02-836
PublisertAvd II 1998 610
Ikrafttredelse03.09.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Oppdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Oppdal kommunestyre 2. september 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

I

A.For serveringssteder, som med hjemmel i alkoholloven innehar kommunal skjenkebevilling for øl, vin og brennevin, er lukketidspunktet fastsatt til kl. 03.30.
B.Serveringsvirksomhet uten kommunal skjenkebevilling kan holde døgnåpent fra kl. 06.00 til kl. 06.00.
C.Servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester omfattes ikke av lukningsbestemmelsene i denne forskrift.

Tidsrammen for eksisterende serveringsvirksomhet med skjenkebevilling, som er i kraft for tidsrommet frem til 31. juni 2000, fastsettes i samsvar med åpnings-/skjenketiden som gjaldt for den enkelte skjenkebevilling pr. 31. desember 1997.

II

Forskriften trer i kraft 3. september 1998.