Forskrift om åpningstid/skjenketid ved serveringssteder, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1998-09-08-838
PublisertAvd II 1998 611
Ikrafttredelse09.09.1998
Sist endret
EndrerFOR-1994-11-22-1254
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1997-06-13-55, LOV-1989-06-02-27,
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Sunndal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sunndal kommunestyre 8. september 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

I

1.Med hjemmel i lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13. juni 1997 nr. 55, gis serveringssteder i Sunndal kommune adgang til å holde åpent til kl. 02.30.
2.Med hjemmel i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27, fastsettes skjenketiden i Sunndal kommune til kl. 02.00.

II

Forskriften trer i kraft 9. september 1998.

Fra samme tid oppheves forskrift av 22. november 1994 nr. 1254 om åpningstid/skjenketid ved serveringssteder, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.