Forskrift til serveringsloven, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1998-09-21-966
PublisertAvd II 1998 624
Ikrafttredelse21.09.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forOverhalla kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Overhalla

Fastsatt av Overhalla kommunestyre 21. september 1998 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Denne forskriften gjelder serveringssteder som omfattes av lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven).
§ 2.Serveringssteder kan holde åpent alle dager fra kl. 06.00 til 01.30.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.