Forskrift om salgs- og utleveringstiden for øl, Rælingen kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-09-30-1501
PublisertII 1999 1
Ikrafttredelse30.09.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forRælingen kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstid for øl, Rælingen

Fastsatt av Rælingen kommunestyre 30. september 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7.

§ 1.Salgs- og utleveringstiden for øl

Salgs- og utleveringstiden for øl følger utsalgsstedets åpningstid, dog slik at øl kun kan selges eller utleveres mellom kl. 08.00 - 20.00 på hverdager og mellom kl. 08.00 - 18.00 dag før søn- og helligdag. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Salg og utlevering av øl kan ikke skje på søn- og helligdag, 1. og 17. mai og på stemmedag for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt i lov.

§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.