Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, Asker kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-10-14-971
PublisertAvd II 1998 627
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2015-09-08-1035
EndrerFOR-1994-12-19-1242
Gjelder forAsker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, Asker

Fastsatt av Asker kommunestyre 14. oktober 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 annet ledd. Endret ved forskrifter 3 feb 2004 nr. 437 (i kraft 1 juli 2004), 28 sep 2011 nr. 985 (bl.a. overskriften), 8 sep 2015 nr. 1035.

§ 1.Salgstid
§ 1-1.Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 etter kommunal bevilling kan på ukens 5 første dager (mandag til og med fredag) skje i tidsrommet fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
0Endret ved forskrift 3 feb 2004 nr. 427 (fra 1 juli 2004), 28 sep 2011 nr. 985.
§ 1-2.Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 etter kommunal bevilling kan på lørdager skje i tidsrommet fra kl. 08.00 til kl. 18.00.
0Endret ved forskrift 28 sep 2011 nr. 985.
§ 1-3.Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 etter kommunal bevilling kan på dager før hellig- og høytidsdager skje i tidsrommet fra kl. 08.00 til kl. 18.00 (gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag).
0Endret ved forskrift 28 sep 2011 nr. 985.
§ 1-4.Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
0Endret ved forskrift 8 sep 2015 nr. 1035.
§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999. Fra samme tid oppheves kommunal forskrift av 19. desember 1994 nr. 1242 om åpningstider for utsalgssteder og salgstid for øl, Asker kommune, Akershus.