Forskrift om salgstider for øl fra forretning Kristiansand kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1998-11-18-1264
PublisertII 1998 824
Ikrafttredelse01.12.1998
Sist endretFOR-2016-04-20-1929 fra 01.07.2016
EndrerFOR-1996-05-08-624
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstider for øl, Kristiansand

Fastsatt av Kristiansand bystyre 18. november 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7. Endret ved forskrift 20 apr 2016 nr. 1929 (i kraft 1 juli 2016). 

1. I medhold av alkohollovens § 3-7 kan salg av øl fra forretning foregå til følgende tider:
a)Kl. 08.00 - 20.00 mandag - fredag og dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Kl. 08.00 - 18.00 dager før søn- og helligdager.

2. Vedtaket fattes som forskrift i medhold av forvaltningslovens kap. VII om forskrifter.
3. Forskriften gjelder samtlige forretninger som har salgsbevilling for øl.
4. Det gis ikke anledning til å dispensere fra forskriften.
5. Det settes inn 2 kontrollører ved gjennomføring av salgskontroller.
6. Forskriften gjøres gjeldende f.o.m. 1. desember 1998.
7. Forskrift vedtatt av Kristiansand bystyre 8. mai 1996 nr. 624 om salgstid for øl fra forretning, Kristiansand kommune, Vest-Agder oppheves.
0Endret ved forskrift 20 apr 2016 nr. 1929 (i kraft 1 juli 2016).