Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Vadsø kommune, Finnmark.

DatoFOR-1998-12-14-1365
PublisertII 1998 905
Ikrafttredelse14.12.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forVadsø kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Vadsø

Fastsatt av Vadsø bystyre 14. desember 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. 

Serveringssteder i Vadsø kommune kan holdes åpne fra kl. 06.00 til kl. 01.30.

På fredager og lørdager kan serveringssteder, etter søknad, holdes åpne fra kl. 06.00 til kl. 04.00.

Forskriften trer i kraft straks.