Forskrift om salg og utlevering av øl, Vadsø kommune, Finnmark.

DatoFOR-1998-12-14-1366
PublisertII 1998 905
Ikrafttredelse14.12.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forVadsø kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salg og utlevering av øl, Vadsø

Fastsatt av Vadsø bystyre 14. desember 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7. 

Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 09.00 til kl. 20.00 på hverdager. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Salg og utlevering av øl på søn- og helligdager, 1. og 17. mai samt valgdager er forbudt, jf. alkoholloven § 3-7.

Forskriften trer i kraft straks.