Forskrift om åpningstider for serveringssteder som ikke skjenker alkoholholdig drikke, Skedsmo kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-12-16-1368
PublisertII 1998 906
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2009-05-06-568
EndrerFOR-1986-02-10-582
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Skedsmo

Fastsatt av Skedsmo kommunestyre 16. desember 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd. Endret ved forskrift 11 sep 2008 nr. 753 (forskriften gjengitt i sin helhet), 6 mai 2009 nr. 568.

§ 1.Alminnelig åpningstid for serveringssteder uten skjenkerett til alkoholholdig drikke

Serveringssteder uten skjenkerett til alkoholholdig drikke, og som er underlagt lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 3, jf. § 2, kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.30.

0Endret ved forskrift 11 juni 2008 nr. 753 (i kraft 11 sep 2008).
§ 2.Unntak for serveringssteder i Lillestrøm sentrum

Serveringssteder med beliggenhet eller oppstilling i Lillestrøm sentrum kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.00.

Følgende områder i Lillestrøm sentrum omfattes:

-Områdene som er avgrenset av Brogata fra Nitelva og Brandvoldgata opp til Parkalleen, Parkalleen til Solheimsgata, Landstadsgate til jernbanen. Området fortsetter deretter langs jernbanelinjen til Jernbanegata, Jernbanegata ned til Nitelva.
-Hele Storgata opp til RV 22.
0Tilføyd ved forskrift 11 juni 2008 nr. 753 (i kraft 11 sep 2008).
§ 3.Andre bestemmelser

Serveringssteder som har bevilling for uteservering må avslutte uteserveringen kl. 24.00.

Ingen serveringssteder med uteservering tillates å spille musikk etter kl. 23.00.

I tilknytning til serveringsvirksomhet inne på bensinstasjoner, kan kommunen ut fra en konkret vurdering gi tillatelse til utvidet åpningstid eller til døgnåpen serveringsdrift. Tillatelsen kan straks tilbakekalles dersom ro og ordensmessige forhold tilsier dette.

0Tilføyd ved forskrift 11 juni 2008 nr. 753 (i kraft 11 sep 2008), endret ved forskrift 6 mai 2009 nr. 568.
§ 4.Iverksetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 1999.

0Endret ved forskrift 11 juni 2008 nr. 753 (i kraft 11 sep 2008), tidligere § 2.