Forskrift om åpningstider og skjenketider for serveringssteder som skjenker alkoholholdig drikke, Skedsmo kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-12-16-1369
PublisertII 1998 906
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2007-09-05-1118
Endrer
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15 LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Skedsmo

Fastsatt av Skedsmo kommunestyre 16. desember 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4 annet ledd. Endret 16 juni 1999 nr. 824, 25 mai 2000 nr. 593, 5 sep 2007 nr. 1118.

§ 1.Åpningstid
a)Serveringssteder som er underlagt bevillingsplikt etter lov om serveringsvirksomhet § 3, jf. § 2, og som er innvilget skjenkebevilling, kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.30.
b)Serveringssteder med uteservering som er innvilget skjenkebevilling, kan holde uteserveringen åpen fra kl. 06.00 til kl. 02.30.
c)Ingen serveringssteder med uteservering tillates å spille utendørs musikk etter kl. 23.00.
0Endret ved forskrifter 16 juni 1999 nr. 824, 25 mai 2000 nr. 593, 5 sep 2007 nr. 1118.
§ 2.Skjenketid
a)I tilknytning til innendørs servering kan skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 06.00 til kl. 03.00.
b)I tilknytning til utendørs servering kan skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 06.00 til kl. 02.00.
0Endret ved forskrifter 16 juni 1999 nr. 824, 25 mai 2000 nr. 593, 5 sep 2007 nr. 1118.
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 1999.

0Endret ved forskrifter 16 juni 1999 nr. 824 (tidligere § 3), 5 sep 2007 nr. 1118 (tidligere § 4).