Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Odda kommune, Hordaland.

DatoFOR-1998-12-16-1372
PublisertII 1998 908
Ikrafttredelse16.12.1998
Sist endret
EndrerFOR-1997-12-10-1474
Gjelder forOdda kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Odda

Fastsatt av Odda kommunestyre 16. desember 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd.

§ 1.Serveringsstedet kan holdes åpent fra kl 06.00 til kl 03.00.
§ 2.Forskriften kan fravikes.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 10. desember 1997 nr. 1474 om åpningstider for serveringssteder, Odda kommune, Hordaland.