Forskrift om skjenketiden, Odda kommune, Hordaland.

DatoFOR-1998-12-16-1373
PublisertII 1998 908
Ikrafttredelse16.12.1998
Sist endretFOR-2008-06-18-843 fra 31.07.2008
EndrerFOR-1996-05-08-476
Gjelder forOdda kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Odda

Fastsatt av Odda kommunestyre 16. desember 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4. Endret ved forskrifter 29 mai 2002 nr. 855, 18 juni 2008 nr. 843 (i kraft 31 juli 2008).

§ 1.Skjenking av brennevin etter kommunal bevilling kan skje søndag - torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00, fredag og lørdag fra kl. 13.00 til kl. 01.00 og fra kl. 22.00 til kl. 03.00 på hotell m/nattklubb-bevilling.
0Endret ved forskrift 29 mai 2002 nr. 855.
§ 2.Skjenking av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent og vin kan skje søndag-torsdag fra kl. 11.00 til kl. 01.00, fredag og lørdag fra kl. 11.00 til kl. 02.00, og på stemmedagen for stortingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov fra kl. 18.00 til kl. 01.00.

På hotell m/«nattklubb-bevilling» kan skjenking av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent og vin skje fra kl. 22.00 til kl. 03.00 i de lokaler som nevnte bevilling omfatter.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2002 nr. 855, 18 juni 2008 nr. 843 (i kraft 31 juli 2008).
§ 3.Denne forskriften omfatter ikke den skjenkingen som foregår i henhold til alkoholloven § 4-4 siste ledd samt skjenking fra kjøleskap på hotellrom.
§ 4.Forskriften kan fravikes.
§ 5.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 8. mai 1996 nr. 476 om skjenketiden, Odda kommune, Hordaland.