Forskrift om Tisleidalen, Vaset, Kruk og Aurdal som typiske turiststeder, Nord-Aurdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1999-01-07-817
PublisertAvd II 1999 Nr. 7
Ikrafttredelse07.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Aurdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om turiststedene Tisleidalen, Vaset, Kruk og Aurdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Oppland 7. januar 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 første ledd nr. 4.

I

Fylkesmannen i Oppland har godkjent Tisleidalen, Vaset, Kruk og Aurdal i Nord-Aurdal kommune som typiske turiststeder og således unntatt utsalgsstedene her fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidsloven § 2.

II

Forskriften trer i kraft straks.