Forskrift om at Hovden i Bykle kommune regnes som typisk turiststed etter lov om åpningstider for utsalgssteder, Bykle kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1999-01-15-43
PublisertII 1999 30
Ikrafttredelse15.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forBykle kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om åpningstid for Hovden, Bykle

Fastsatt av fylkesmannen i Aust-Agder 15. januar 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

§ 1.Området Hovden i Bykle kommune skal regnes som typisk turiststed etter lov om åpningstider for utsalgssteder.
§ 2.Denne forskriften trer i kraft straks.