Forskrift om Kjerringøy og Saltstraumen som typiske turiststeder, Bodø kommune, Nordland.

DatoFOR-1999-02-10-84
PublisertII 1999 101
Ikrafttredelse10.02.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststeder, Bodø

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nordland 10. februar 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

I

Det bestemmes at områdene Kjerringøy og Saltstraumen i Bodø kommune skal regnes som typiske turiststeder.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.