Forskrift om Knabenområdet som typisk turiststed, Kvinesdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1999-03-01-316
PublisertAvd II 1999 259
Ikrafttredelse01.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvinesdal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om Knabenområdet turiststed, Kvinesdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Vest-Agder 1. mars 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 nr. 4.

I

Det bestemmes at Knabenområdet skal regnes som typisk turiststed og således unntas fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidslovens § 2.

Med Knabenområdet menes i denne sammenheng området som er avsatt til byggeområder bolig-/fritidsbebyggelse og lignende og byggeområder fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Knaben, vedtatt i september 1991.

II

Forskriften trer i kraft straks.