Forskrift om typiske turiststeder, Søgne kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1999-03-01-317
PublisertAvd II 1999 259
Ikrafttredelse01.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststeder i Søgne

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Vest-Agder 1. mars 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 nr. 4.

I

Det bestemmes at følgende steder skal regnes som typiske turiststeder og således unntas fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidslovens § 2:

1.Ålo brygge
2.Turistanlegget ved Trysnes Marina og Feriesenter
3.Høllen brygge
4.Langenesområdet fra Langenes skole til Helleviga.

II

Forskriften trer i kraft straks.