Forskrift om Spangereid sentrum som typisk turiststed, Lindesnes kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1999-03-15-321
PublisertAvd II 1999 266
Ikrafttredelse15.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forLindesnes kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om Spangereid turiststed, Lindesnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Vest-Agder 15. mars 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 nr. 4.

I

Det bestemmes at Spangereid sentrum skal regnes som typisk turiststed og således unntas fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidslovens § 2.

II

Forskriften trer i kraft straks.