Forskrift om typiske turiststeder, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1999-03-18-324
PublisertAvd II 1999 267
Ikrafttredelse18.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststeder, Sør-Trøndelag

Fastsatt av fylkesmannen i Sør-Trøndelag 18. mars 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

§ 1.Følgende områder innen Sør-Trøndelag fylke defineres som typiske turiststeder etter åpningstidsloven § 3:
a)Del av Røros kommune avgrenset til Bergstaden/Røros sentrum.
b)Del av Oppdal sentrum avgrenset til Oppdal tettsted mellom industriområdet og Høgmo skoleområde. Området i tilknytning til Festa krysset mot Gjevilvassdalen.
c)Del av Roan kommune avgrenset til tettstedet Bessaker.
d)Del av Osen kommune avgrenset til områdene Sætervik og Vingsand.
e)Del av Hitra kommune avgrenset til Knarrlagsund, Kvenvær, Ut-Hitra og Hestvika.

Bestemmelsene om alminnelige åpningstider i samme lovs § 2 gjelder derved ikke for disse stedene.

§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.