Forskrift om typiske turiststeder, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1999-04-29-472
PublisertAvd II 1999 335
Ikrafttredelse29.04.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststeder, Nord-Trøndelag

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 29. april 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

§ 1.Typiske turiststeder

Følgende områder i Nord-Trøndelag fylke defineres som typiske turiststeder etter åpningstidsloven § 3.

a)Del av Namsskogan kommune, avgrenset til Trones, nærmere bestemt utsalgssteder i tilknytning til den del av E6 som har redusert fartsbegrensning.
b)Del av Flatanger kommune, avgrenset til Vik- og Lauvsnesregionen.
c)Del av Lierne kommune, avgrenset til Jule og Skjelbred.
d)Del av Frosta kommune, avgrenset til utsalgssteder langs strekningene:
-Rv 753 Jubergkorsen - Vikakorsen
-Fv 63 Jubergkorsen - Alstad vestre
-Fv Kommunehuset - Borg.

Bestemmelsene om alminnelige åpningstider i samme lovs § 2 gjelder etter dette ikke for disse stedene.

§ 2. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.