Forskrift om Tjøme som typisk turiststed, Tjøme kommune, Vestfold.

DatoFOR-1999-05-06-484
PublisertAvd II 1999 339
Ikrafttredelse06.05.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjøme kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedet Tjøme

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Vestfold 6. mai 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

I

Tjøme kommune skal regnes som typisk turiststed og således være unntatt fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidsloven § 2.

II

Forskriften trer i kraft straks etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.