Forskrift om Geiranger og Hellesylt som typiske turiststader, Stranda kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1999-05-25-498
PublisertAvd II 1999 350
Ikrafttredelse11.07.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forStranda kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedene Geiranger og Hellesylt

Fastsett av fylkesmannen i Møre og Romsdal 25. mai 1999 med heimel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd. 

Geiranger og Hellesylt i Stranda kommune godkjennes som typiske turiststader etter åpningstidsloven § 3 nr. 4.

Forskrifta tek til å gjelde straks.