Forskrift om Valldal, Eidsdal, Fjørå, Tafjord og Norddal som typiske turiststader, Norddal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1999-05-25-588
PublisertAvd II 1999 365
Ikrafttredelse07.08.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorddal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststeder i Norddal

Fastsett av fylkesmannen i Møre og Romsdal 25. mai 1999 med heimel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgsteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har godkjent Valldal, Eidsdal, Fjørå, Tafjord, og Norddal i Norddal kommune som typiske turiststader i henhold til § 3 nr. 4 i åpningstidslova.