Forskrift om Ula, Kjerringvik, Nevlunghavn, Helgeroa og Stavern som typiske turiststeder, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-1999-06-09-615
PublisertAvd II 1999 384
Ikrafttredelse09.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststeder i Larvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Vestfold 9. juni 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

I

Det bestemmes at Ula, Kjerringvik, Nevlunghavn, Helgeroa og Stavern i Larvik kommune skal regnes som typiske turiststeder og således være unntatt fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidslovens § 2.

II

Forskriften trer i kraft straks etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.