Forskrift om Gamlebyen m.m. som typisk turiststed, Fredrikstad kommune, Østfold.

DatoFOR-1999-06-14-616
PublisertAvd II 1999 384
Ikrafttredelse07.07.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststeder i Fredrikstad

Fastsatt av fylkesmannen i Østfold 14. juni 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd. 

1.Med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven), § 3 fjerde ledd og etter søknad fra Fredrikstad kommune, bestemmer fylkesmannen i Østfold at områdene innenfor vollgravene i Gamlebyen og områdene vest og syd for Ørebekk/Gressvik i kommunedel Onsøy i Fredrikstad kommune skal regnes som typisk turiststed og således være unntatt fra de alminnelige åpningstidene fastsatt i åpningstidsloven § 2.
2.Forskriften trer i kraft straks etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.