Forskrift om Sjusjøen og Ljøsheim som typiske turiststeder, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-1999-06-15-619
PublisertAvd II 1999 390
Ikrafttredelse15.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedene Sjusjøen og Ljøsheim

Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 15. juni 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 første ledd nr. 4.

§ 1.Med hjemmel i åpningstidsloven § 3 fjerde ledd bestemmer fylkesmannen at områdene Sjusjøen og Ljøsheim i Ringsaker kommune skal regnes som typiske turiststeder og således unntas fra de alminnelige åpningstidene etter åpningstidsloven § 2, jf. § 3 første ledd nr. 4.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.